Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Commissies en werkgroepen

Werkgroep Klinische Massaspectrometrie

Prof.dr. I.P. Kema, voorzitter
Dr. ir. H.N. Bui, secretaris
Prof. dr. R. de Jonge, penningmeester
Dr. K.L.M. Coene
Dr. E.G.W.M. Lentjes
Dr. J.M.W. van den Ouweland, vice voorzitter
dr. L.R. Ruhaak