Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Commissies en werkgroepen

Commissie Medisch Laboratoriumonderwijs

Dr. W.M. Tiel Groenestege, voorzitter
Dr. E. ten Boekel, secretaris
Dr. B.A. de Boer
Dr. M.G.L.M. Elisen, bestuurslid NVKC
Dr. J.S. Kamphuis
dr.ir. M.B. Kok
M. van Aken