Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Commissies en werkgroepen

Stichting ter Bevordering van de Klin.Chem in Nederland (E.C. Noyons Stichting)

Dr. W. van Gelder, secretaris
Dr. P.J. Geutjes, penningmeester
Dr. D. van den Broek
Dr. M.G.L.M. Elisen
Prof.dr. I.P. Kema
Prof.dr. C.G.J. Sweep, Voorzitter