Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Commissies en werkgroepen

Cluster Opleiding

Dr.ir. D.H. van de Kerkhof, voorzitter, coordinator
C. Ruiter, secretaris
Dr. J.A. Bakker, RC
Drs. F.J.M. Bergkamp, RC
Dr. M. Bots, VC
Dr. S.M.I. Goorden , TC
Dr.ir. Y.M.C. Henskens, clustervertegenwoordiger
Prof.dr. G.C.M. Kusters, bestuurscontact
Dr. ir. I.M. Revet, CAN
Dr. L. Schoonen, aios