Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Commissies en werkgroepen

Algemeen Bestuur NVKC

Dr. M.G.L.M. Elisen, voorzitter
Dr. P.J. Geutjes, secretaris/penningmeester
Dr. ir. M. Bosma, Toehoorder AIOS bestuur
Dr. W. van Gelder
Dr. L.H.J. Jacobs
Dr. D.G. Keuken
Prof.dr. G.C.M. Kusters
Prof. dr. J.K. Ploos van Amstel
Drs. C. Wolf, verenigingsmanager
Dr. L. Wever-Schoonen, Toehoorder AIOS Bestuur