Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Commissies en werkgroepen

Algemeen Bestuur NVKC

Dr. M.G.L.M. Elisen, voorzitter
Dr. P.J. Geutjes, secretaris/penningmeester
Dr. W. van Gelder
Dr. L.H.J. Jacobs
Dr. D.G. Keuken
Prof.dr. G.C.M. Kusters
Drs. C. Wolf, verenigingsmanager
Dr. L. Wever-Schoonen, Toehoorder AIOS Bestuur