Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Commissies en werkgroepen

Ad hoc werkgroep Capaciteitsraming na 2019
Adviesgroep Iso accreditatie
Adviesgroep Richtlijnen
Adviesgroep Wetenschapsagenda Innovatie-onderzoek AGIO
Algemeen Bestuur NVKC
Bestuur AIOS Klinische Chemie
Buro NVKC
Cluster B&B
Cluster Kwaliteit
Cluster Opleiding
Cluster Wetenschap & Innovatie
Commissie Accreditatie/Nascholing
Commissie Automatisering, Informatisering & Com.Technologie
Commissie Bedrijfsvoering
Commissie Begeleiding Kwaliteitsprojecten
Commissie Beroepsbelangen
Commissie Buitenland
Commissie Erfelijke Metabole Ziekten (EMZ)
Commissie Medisch Laboratoriumonderwijs
Commissie Moleculair Biologische Diagnostiek (CMBD)
Commissie PR en Communicatie
Commissie Vakgroepsvisitaties
Commissie Zorgevaluatie
Concilium Clinicum Chemicum
Congrescommissie CoCo
Historische Commissie
Integrale diagnostiek
NUMBER Werkgroep Nederlandse UniforMe BEslisgrenzen en Referentiein
Nestorenclub
OOR-ON
OOR-ZON
Opleiders
Opleidingscommissie
PAOKC Commissie
Rechtspraak Commissie
Redactie Magazine
Regiocontacten Regio Leiden
Regiocontacten Rijnmond en omstreken
Regiocontacten Regio Noord-West
Regiocontacten Kring Gelre
Regiocontacten Regio Oost
Regiocontacten Limburg
Regiocontacten Regio Rond Vliet en Oude Rijn
Regiocontacten Regio Noord
Regiocontacten West-Brabant/Zeeland
Regiocontacten Oost Brabant
Regiocontacten Kring Utrecht Utrecht en Omstreken
Registratie Commissie
Stichting ter Bevordering van de Klin.Chem in Nederland (E.C. Noyons Stichting)
Tentamen Commissie
VHL Werkgroep Trombocytenfunctietesten
VHL Commissie Bloedtransfusie
Vertrouwenspersoon AIOS KC
Visitatie Commissie
Webredactie
Werkgroep AIOS Publieksvragen
Werkgroep CDT
Werkgroep DTO
Werkgroep Endocrinologie
Werkgroep Flankerend Beleid Labuitslagen
Werkgroep Geneesmiddel-test interacties
Werkgroep Klinische Besliskunde
Werkgroep Klinische Massaspectrometrie
Werkgroep Leidraad Reflecterend Testen
Werkgroep Managementcursus Labspecialisten in opleiding(FMLS
Werkgroep Metrologische Traceerbaarheid
Werkgroep Oncologische Biomarkers
Werkgroep Ontwikkeling Indicatoren Klinische Chemie WIKO
Werkgroep Optimaliseren Modulair Richtlijnonderhoud
Werkgroep Preanalyse
Werkgroep Prospectieve Risico Analyse PRI
Werkgroep Publieksvragen
Werkgroep Richtlijn POCT 1e lijn
Werkgroep SMILE Signalering Medicatie Interferenties Laboratorium Expertsyst
Werkgroep Semen (NVKC/KLEM)
Werkgroep Vakgroepsvisitaties
Werkgroep Zorgevaluatie-Kennisagenda Klinische Chemie (SKMS) ZOEKK
Werkgroep leidinggevende analisten VJC