Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Profiel bestuur

Het AIOS bestuur zet zich in voor de belangenbehartiging van AIOS Klinisch Chemie: Dit betreft met name de opleiding en de situatie op de banenmarkt. Daarnaast simuleert het bestuur AIOS om deel te nemen aan commissies en zich in te zetten voor de NVKC en werkt het proactief mee aan een betere profilering van het vak van de Laboratoriumspecialist Klinische Chemie en aan de integratie met andere laboratoriumspecialismen.

 

De samenstelling van en taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:

Madeleen Bosma (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein)

Voorzitter/penningmeester, toehoorder NVKC bestuur en cluster beroep en bedrijf

 

Lieke Klinkenberg (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven)

Secretaris en cluster wetenschap

 

Lise Schoonen (Maasstad ziekenhuis, Rotterdam)

Lid opleidingscommissie en cluster opleiding

 

Rutger Hengeveld (Amsterdam UMC - locatie AMC, Amsterdam) 

Lid van Raad van Juniorverengingen DJS en cluster kwaliteit

 

Linda Henricks (LUMC, Leiden)

Lid van Raad van Juniorverenigingen DJS

 

José van den Heuvel (Meander Medisch Centrum, Amersfoort)

Activiteiten

 

Daniëlle Verboogen (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg)

Communicatie en PR